CZYSZCZENIE KOMINA

Szczotka kominowa

JAK CZĘSTO CZYŚCIĆ KOMIN?

Błędnym jest panujące ogólnie przekonanie, iż czyszczenia kominów należy dokonywać zawsze przed lub tuż po sezonie grzewczym. W ostatnich latach obserwuje się szczególnie długie i mroźne okresy zimowe w Polsce, co znacznie wydłuża sezon grzewczy. Regularne czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych to obowiązek wynikający nie tylko z ustawy, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Zaniedbanie tego obowiązku powoduje odkładanie się sadzy w kominie, która z czasem ulega zapaleniu powodując nawet rozsadzenie komina i pożar budynku. Czyszczenia komina należy dokonywać cztery razy w roku, natomiast kontrolę techniczną przez wykwalifikowanego kominiarza z dyplomem mistrzowskim przeprowadza się zgodnie z ustawą raz w roku.

JAK PRZEBIEGA CZYSZCZENIE KOMINA?

Do obowiązków kominiarza należy zarówno wyczyszczenie komina, wybranie sadzy jak i sprawdzenie szczelności przewodów kominowych. Jeśli decydują się Państwo na samodzielne czyszczenie komina należy pamiętać, że mimo wszystko należy przynajmniej raz w roku skorzystać z usług wykwalifikowanego kominiarza, który dokona pełnej kontroli technicznej. Po jej zakończeniu powinni Państwo otrzymać pisemne zaświadczenie o przeprowadzonej kontroli (protokół pokontrolny), które ma częstokroć niebagatelne znaczenie w przypadku pożaru i kłopotów z ubezpieczycielem lub administratorem budynku.

KTO DOKONUJE CZYSZCZENIA KOMINA?

O ile zwykłe czyszczenie komina może przeprowadzać czeladnik lub właściciel domu, tak kontrolę – tylko i wyłącznie mistrz kominiarski. Przed zleceniem konserwacji lub kontroli komina należy sprawdzić uprawnienia wykonawcy robót, ponieważ mnożą się przypadki oszustw i podrabiania dyplomów mistrzowskich. Dla pewności warto zadzwonić w tej sprawie do urzędu miejskiego, gminy lub cechu rzemiosł, w którym kominiarz został zarejestrowany.

CZYM CZYŚCIĆ KOMIN?

Istotnym jest fakt, iż do czyszczenia niektórych typów kominów (gł. wykonanych ze stali kwasoodpornej) należy stosować wyłącznie szczotki ze sztucznego tworzywa oraz kule gumowe, w pozostałych mają zastosowanie popularne szczotki druciane i kule stalowe. Przed zakupem szczotki, liny lub kuli proszę koniecznie sprawdzić wymiary i typ komina, ewentualnie skonsultować się z wykonawcą wkładu kominowego lub kominiarzem, który dokonał ostatniego czyszczenia komina.

JAKIE KUPIĆ SZCZOTKI DO KOMINA?

Przy zakupie szczotek, lin, prętów stalowych lub kul ważna jest jakość akcesoriów kominiarskich, np. grubość i sprężystość drutu oraz jego ilość wykorzystana do produkcji szczotki. Zazwyczaj te najtańsze szczotki na rynku pochodzą z importu i wykonane są z materiału o bardzo złej jakości, o czym przekonamy się dopiero po pierwszym jej użyciu. Dobrze wykonaną szczotkę drucianą można używać z reguły wielokrotnie, te najtańsze nadają się po pierwszym zastosowaniu do wyrzucenia, ponieważ wykorzystany w nich drut jest kompletnie odkształcony lub wyłamany albo niska skuteczność czyszczenia taką szczotką powoduje znacznie większy nakład pracy, dlatego niejednokrotnie warto wydać przysłowiowe 1 zł więcej za sprawdzony towar pochodzący od renomowanej firmy szczotkarskiej.

Comments are closed